Alžběta Limberská Domácí zdravotní péče

Jungmannova 57 poliklinika 506 01, Jičín
+420 493 588 245
+420 773 624 507
domaci.pece@seznam.cz

Telefon na vrchní sestru:
+420 602 301 331

Telefon pro sestru v Jičíně a blízkém okolí:
+420 602 197 970
+420 724 003 434

Telefon pro sestru v terénu,Jičín:
+420 602 108 143

Telefon pro sestru v terénu,okolní obce:
+420 724 284 132

Telefon pro sestru v Hořicích v Podkrkonoší
a přilehlé obce:
+420 724 116 418

Pečovatelka:
+420 602 326 354

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Agentura domácí péče Jičín poskytuje komplexní péči o klienta v jeho vlastním sociálním prostředí,to je v jeho domácnosti.

Poskytuje péči zdravotní i sociální.

Péče je poskytována všem lidem,kteří se ocitli v nesnázích v důsledku nemoci,stáří nebo zdravotního postižení a potřebují odbornou pomoc druhé osoby. Zdravotní i sociální péči poskytují kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícím vzděláním,které celoživotně doplňují.Jejich znalosti i zkušenosti jsou zárukou kvalitně poskytnuté péče. Naše péče je vždy poskytována v souladu se zákonem,dle platných právních norem.

NAŠE HODNOCENÍ OD KLIENTŮ

Naši klienti nám napsali, jak jsou s naší péčí spokojeni. Originální znění si můžete přečíst zde.

01 02
Zdravotní výkony
 • Podávání léků všech forem,aplikace injekcí,aplikace inzulínu včetně zacvičení
 • Odběry krve a biologického materiálu,kontroly TK a glykemie
 • Ošetřovatelská rehabilitace,nácvik soběstačnosti a základní rehabilitace u ležících či obtížně se pohybujících nemocných,po mozkových příhodách i jiných onemocnění,postihující pohybový aparát
 • Udržení fyziologických funkcí po úrazech
 • Prevence a léčba proleženin,edukace rodiny,zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Cévkování a péče o permanentní katery urologických pacientů
 • Hygienická péče u ležících nemocných s diagnozou,vyžadující odbornou péči
 • Léčba,hojení a převazy bércových vředů,hojení pooperačních ran i ostatních defektů ve spolupráci s ošetřujícím odborným lékařem
 • Péče o pacienty s duševním onemocněním,dle indikace lékaře
 • Monitoring pacienta podle ordinace lékaře a spolupráce s ostatním ošetřujícím personálem
 • Kvalifikovanou radu i pomoc při ošetřování v rodině a kontakty na další návazné služby
 • Aplikace ordinované parenterální výživy k zajištění hydratace, léčby bolesti (infuze)
 • Aplikace léčby kyslíkem dle ordinace lékaře, včetně zapůjčení oxygenátoru
 • Komplexní ošetřovatelská péče o klienty v terminálním stádiu, paliativní péče
 • Péče o pacienty se stomiemi, PEGem
 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek dle ceníku. Pomůcky lze zapůjčit ve všední dny po telefonické domluvě. Půjčovné slouží na údržbu, rozšiřování sortimentu pomůcek a na případné opravy. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zobrazit vše
Pečovatelské úkony
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu/ pomoc při podávání jídla,oblékání, přesuny na lůžko,vozík,atd.
 • Pomoc při osobní hygieně,zajištění podmínek pro osobní hygienu/běžné úkony osobní hygieny-ranní,večerní toaleta,stříhání nehtů,mytí vlasů,pomoc při použití WC,atd.
 • Pomoc při zajištění stravy/rozvoz jídla,pomoc při přípravě jídla
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti/úklid a údržba domácnosti,nákupy,běžné pochůzky
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím/doprovody na úřady,k lékaři,zájmové aktivity

© 2012 Alžběta Limberská | AllForWeb